Katedra w Płocku – największa nekropolia książąt piastowskich

Niewielu turystów wie, że najwięcej Piastów pochowano nie w Krakowie, ani innym dostojnym mieście, a właśnie w Katedrze w wydawałoby się prowincjonalnym przez długie lata Płocku.

Najbardziej znamienitymi Piastami byli oczywiście pochowani tu dwaj władcy Polski: Władysław Herman i jego syn Bolesław Krzywousty, którzy w czasie swego władania całym krajem, za stolicę obrali właśnie to miasto.

W tej samej krypcie jednak pochowano całą linię Piastów władców Mazowsza i okazjonalnie innych dzielnic Polski, od Hermana, aż do czasów Królowej Bony i inkorporacji Mazowsza do Korony.

Mimo patriotycznego uniesienia związanego z tym wydarzeniem muszę dodać, że jest też ponura tajemnica z tym związana, bo tej inkorporacji podobno Bona metodami sprowadzonymi z Włoch (rzekomo trucizna i skrytobójstwa) bardzo pomogła. A więc w pewnym sensie paradoksalnie, możliwe, że gdyby nie Bona i jej tajemnicze działania, lista pochowanych tu książąt byłaby jeszcze dłuższa. Ale powyższych przypuszczeń nikt nigdy nie udowodnił, a i z powodu majestatu królów polskich też specjalnie nigdy nie dochodził. Być może plotkom sprzyjał też fakt, że to właśnie Bona po inkorporacji chętnie korzystała z majątku po Piastach mazowieckich i pomieszkiwała, czy to w Płocku na zamku, czy w okolicznych włościach.